Day: July 24, 2019

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดโบราณสวยตระการตาในกรุงเทพ

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดโบราณสวยตระการตาในกรุงเทพ

‘วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร’ หรือ ชาวบ้านเรียกกันในภาษาไม่เป็นทางการว่า ‘วัดแจ้ง’ หรือบางคนก็เรียกสั้น ว่า ‘วัดอรุณ’ เป็นวัดมีอายุยาวนานโบราณ สร้างมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยา โดยสาเหตุที่วัดแห่งนี้ ได้ชื่อว่า วัดแจ้ง เป็นเพราะ องค์พระเจ้าตากฯ ผู้มีบุญคุณแก่ประชาชนคนไทยทุกคน ได้ทรงออกทำศึก แล้วก็ยกทัพกลับมาก็เป็นเวลาเช้าพอดี ท่านได้แลเห็นความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องในยามเช้าอาบไปทั่ว ณ วัดแห่งนี้ หากแต่มีเรื่องเล่ากันว่า แรกเดิมทีวัดแห่งนี้ มีชื่อเรียกว่า ‘วัดมะกอก’ ‘วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร’ ความสวยงามอันแสนตราตรึง แห่งกรุงเทพ เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวัง ณ ที่ประทับนั้น ท่านได้ทรงนำป้อมวิชัยประสิทธิ์เป็นที่ตั้งของตัวพระราชวัง หลังจากนั้นจึงค่อยๆ ขยายเขตแดนพระราชฐานออกไป จนวัดแจ้งกลายเป็นวัดภายในพระราชวังนับตั้งแต่นั้นมา พระปรางค์ใหญ่วัดอรุณ จัดเป็นงานศิลปกรรม ซึ่งได้รับการยกย่องว่างามสง่าและมีความโดดเด่นที่สุด ได้รับการก่อสร้างโดยช่างฝีมือชั้นครู ผู้มีความเชี่ยวชาญในขั้นสูง โดยบริเวณยอดบนของพระปรางค์ ได้รับการประดับ – ประดา ด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ รวมทั้งเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ชั้นสูง ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศจีน แผ่นดินใหญ่ โดยมีลวดลายงดงามมาก แสดงให้เห็นว่าเป็นของเก่าแก่ อันหายากได้อย่างยิ่ง! โดยวัดแห่งนี้ ได้รับการบูรณะอยู่เรื่อยๆ บริเวณรอบๆ ของพระปรางค์ใหญ่วัดอรุณฯ จะปรากฏให้เห็นพระปรางค์เล็กจำนวน 4 องค์ และตั้งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ โดยภายในเป็นที่ประดิษฐ์ฐานของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ในส่วนกำแพงแก้วกั้น ก็ประกอบด้วยฐานทักษิณจำนวน 3 ชั้น และมีรูปปั้นมาร กับกระบี่แบกฐานสลับกันไปเรื่อยๆ สร้างบรรยากาศที่น่าเกรงขามมากขึ้น และก็ยังมีซุ้ม 4 ซุ้มเข้าไปประกอบให้มีความอลังการงานสร้างมากขึ้นอีกด้วย ณ ปัจจุบันนี้ พระปรางค์วัดอรุณฯ ผ่านการบูรณะครั้งใหญ่มาหลายต่อหลายครั้ง หากแต่ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 จนกระทั่งได้ดำเนินการ ด้วยความสำเร็จอย่างลุล่วงเป็นที่เรียบร้อย สมบูรณ์ สำหรับการบูรณะในครั้งนี้ พระปรางค์มีสภาพทรุดโทรมอย่างร้ายแรงมาโดยตลอด โดยนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะทั้งชาวไทย หรือชาวต่างชาติ ที่ต้องการเข้าชมพระปรางค์วัดอรุณฯ ควรแต่งกายให้เหมาะสม มีความสุภาพ รวมทั้ง มีสติจับอยู่ตลอดเวลา ใช้ความระมัดระวังในการเดินให้มาก เนื่องจากบันไดค่อนข้างสูงชัน นอกจากนี้บางช่วงก็ค่อนข้างแคบ ทำให้ค่อนข้างอันตราย…

Read More