Category: จังหวัดอื่นน่าเที่ยว

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดโบราณสวยตระการตาในกรุงเทพ

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดโบราณสวยตระการตาในกรุงเทพ

‘วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร’ หรือ ชาวบ้านเรียกกันในภาษาไม่เป็นทางการว่า ‘วัดแจ้ง’ หรือบางคนก็เรียกสั้น ว่า ‘วัดอรุณ’ เป็นวัดมีอายุยาวนานโบราณ สร้างมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยา โดยสาเหตุที่วัดแห่งนี้ ได้ชื่อว่า วัดแจ้ง เป็นเพราะ องค์พระเจ้าตากฯ ผู้มีบุญคุณแก่ประชาชนคนไทยทุกคน ได้ทรงออกทำศึก แล้วก็ยกทัพกลับมาก็เป็นเวลาเช้าพอดี ท่านได้แลเห็นความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องในยามเช้าอาบไปทั่ว ณ วัดแห่งนี้ หากแต่มีเรื่องเล่ากันว่า แรกเดิมทีวัดแห่งนี้ มีชื่อเรียกว่า ‘วัดมะกอก’ ‘วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร’ ความสวยงามอันแสนตราตรึง แห่งกรุงเทพ เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวัง ณ ที่ประทับนั้น ท่านได้ทรงนำป้อมวิชัยประสิทธิ์เป็นที่ตั้งของตัวพระราชวัง หลังจากนั้นจึงค่อยๆ ขยายเขตแดนพระราชฐานออกไป จนวัดแจ้งกลายเป็นวัดภายในพระราชวังนับตั้งแต่นั้นมา พระปรางค์ใหญ่วัดอรุณ จัดเป็นงานศิลปกรรม ซึ่งได้รับการยกย่องว่างามสง่าและมีความโดดเด่นที่สุด ได้รับการก่อสร้างโดยช่างฝีมือชั้นครู ผู้มีความเชี่ยวชาญในขั้นสูง โดยบริเวณยอดบนของพระปรางค์ ได้รับการประดับ – ประดา ด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ รวมทั้งเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ชั้นสูง ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศจีน แผ่นดินใหญ่ โดยมีลวดลายงดงามมาก แสดงให้เห็นว่าเป็นของเก่าแก่ อันหายากได้อย่างยิ่ง! โดยวัดแห่งนี้ ได้รับการบูรณะอยู่เรื่อยๆ บริเวณรอบๆ ของพระปรางค์ใหญ่วัดอรุณฯ จะปรากฏให้เห็นพระปรางค์เล็กจำนวน 4 องค์ และตั้งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ โดยภายในเป็นที่ประดิษฐ์ฐานของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ในส่วนกำแพงแก้วกั้น ก็ประกอบด้วยฐานทักษิณจำนวน 3 ชั้น และมีรูปปั้นมาร กับกระบี่แบกฐานสลับกันไปเรื่อยๆ สร้างบรรยากาศที่น่าเกรงขามมากขึ้น และก็ยังมีซุ้ม 4 ซุ้มเข้าไปประกอบให้มีความอลังการงานสร้างมากขึ้นอีกด้วย ณ ปัจจุบันนี้ พระปรางค์วัดอรุณฯ ผ่านการบูรณะครั้งใหญ่มาหลายต่อหลายครั้ง หากแต่ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 จนกระทั่งได้ดำเนินการ ด้วยความสำเร็จอย่างลุล่วงเป็นที่เรียบร้อย สมบูรณ์ สำหรับการบูรณะในครั้งนี้ พระปรางค์มีสภาพทรุดโทรมอย่างร้ายแรงมาโดยตลอด โดยนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะทั้งชาวไทย หรือชาวต่างชาติ ที่ต้องการเข้าชมพระปรางค์วัดอรุณฯ ควรแต่งกายให้เหมาะสม มีความสุภาพ รวมทั้ง มีสติจับอยู่ตลอดเวลา ใช้ความระมัดระวังในการเดินให้มาก เนื่องจากบันไดค่อนข้างสูงชัน นอกจากนี้บางช่วงก็ค่อนข้างแคบ ทำให้ค่อนข้างอันตราย…

Read More
วัดหน้าพระเมรุ หากได้ไปแล้วคุณจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอน

วัดหน้าพระเมรุ หากได้ไปแล้วคุณจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอน

พระนครศรีอยุธยาจัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ เป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศไทย นั่นทำให้ย่อมมีสถาปัตยกรรมอย่างวัดที่ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ศาสนาประจำชาติไทยอยู่เยอะเป็นเรื่องธรรมดา นี่คือจังหวัดที่มีวัดดังๆ อยู่มากมาย แต่ละวัดก็ล้วนแล้วแต่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งสิ้น ปัจจุบันนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมมาสักการบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลมากมาย วัดหน้าพระเมรุ ก็จัดว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดในจังหวัดนี้ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนมากมาย ประวัติศาสตร์วัดหน้าพระเมรุ พระองค์อินทร์ในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ทรงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2046 ประทานนามว่า วัดพระเมรุราชิการราม แต่ประชาชนทั่วไปมักเรียกว่า วัดหน้าพระเมรุ จึงทำให้กลายเป็นชื่อที่เรียกกันมาจนทุกวันนี้ ถือเป็นวัดที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอยุธยามาอย่างยาวนานมากๆ สำหรับวัดหน้าพระเมรุแห่งนี้ จุดท่องเที่ยวทำบุญที่ต้องห้ามพลาด สำหรับใครที่เดินทางมายังวัดหน้าพระเมรุจะต้องเดินทางเพื่อมานมัสการหลวงพ่อพระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถที่ถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของเมืองอยุธยา หน้าพระอุโบสถมีความยาว 50 เมตร กว้างราว 16 เมตร มีมุขประดับทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลัง หน้าพระอุโบสถตรงทิศใต้ หลังพระอุโบสถตรงทิศเหนือ ถือเป็นพระอุโบสถที่มีความยาวและกว้างมาก อากาศถ่ายเท เย็นสบาย ไม่อับ แต่เป็นพระอุโบสถที่มี่หน้าต่างซึ่งสันนิษฐานกันว่าผู้สร้างน่าจะเลือกสร้างตามแบบฉบับของวัดตามสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น หน้าบันเป็นไม่สักแกะสลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบเศียรนาค มีรูปราหูสองข้างติดกับเศียรนาคล้อมรอบด้วยหมูเทพชุมนุมจำนวน 26 องค์มีบังฐานและกระจัง ลงรักปิดทอง ติดกระจกสีแบบเดียวกับบริเวณด้านหน้า ภายาในอุโบสถจะมีภาพเขียนสีโบราณเป็นรูปภิกษุณีสงฆ์สวยงามมาก ด้านในของพระอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองสำริดภายนอกถูกฉาบด้วยปูน มีการลงรักปิดทองปางมารวิชัย ทรงเครื่องพระมหากษัตราธิราชตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หน้าตักกว้าง 4.4 เมตร สูงราว 6 เมตร พระนามว่า พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ จัดว่าเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่ององค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย มีลักษณะที่สวยงามทุกมุมมองอย่างแท้จริง ถือเป็นสรณะที่พึ่งทางจิตใจของคนไทยมาอย่างช้านาน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปกปักรักษาเมืองแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าใครไปก็ต้องไปนมัสการขอพรด้วยกันทั้งนั้น เรียกว่าสวยงาม ร่มรื่น และศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง

Read More